JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

เกี่ยวกับบริษัท บริษัท มอร์แดนคลีน จำกัด เชี่ยวชาญในด้านทำความสะอาดจากโรงแรมระดับมาตรฐานและบริษัทคลีนนิ่งที่มีชื่อเสียงชั้นนำ


        บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสำนักงาน และในหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อให้มีความพร้อมที่ก้าวไปกับบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาทางด้านความรู้ในงานที่ทำ จะเน้นเรื่องความรู้ในเทคนิควิธีการทำงาน และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจที่สุดในการให้บริการทำความสะอาด 


    วิสัยทัศน์
 
         
“บริการด้วยใจ ความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจหลักของเราเสมอ”
        

               "พัฒนาบุคลากร พัฒนาการบริการ พัฒนาเทคนิคการทำงาน
                 ตรวจสอบคุณภาพของงาน คือหัวใจของมอร์ แดน คลีน"

 
 
 
นโยบายบริหาร

        บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการทำงานบริการที่สำคัญจะก้าวไปสู่จุดหมาย ได้คือความพร้อมของพนักงาน ที่มีจิตสำนึกกับงานด้านบริการ มีความมุ่งมั่น มีความรักในงาน มีการทำงานอย่างมืออาชีพ

        บริษัทฯ พร้อมที่จะนำเสนอบริการที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องของเทคนิคการทำงานโดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่โดยคำนึงถึงความประหยัด แต่ยึดถือคุณภาพงาน พนักงานที่จะให้บริการท่าน จะได้รับการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

 

การอบรมพนักงาน

        บริษัทฯ มีการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการทำงานในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจุดมุ่งหมายของการอบรมเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้ถึงทักษะการทำงานใหม่ๆ และพัฒนาสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้นั้นให้สามารถนำมา ใช้กับการปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมพนักงานดังนี้คือ

1. การอบรมพนักงานใหม่
  • เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องก่อนที่จะจัดส่งให้พนักงาน ไปประจำตามหน่วยงานต่างๆ
  • เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงระบบการทำงานในแต่ละขั้นตอนว่ามีเทคนิควิธีการทำงานเป็นอย่างไร
  • เพื่อให้การบริการแต่ลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจในแนวทางเดียวกัน
  • เพื่อให้เข้าใจในระบบกฏระเบียบและนโยบายของบริษัทฯให้เหมือนกัน

2. การอบรมพนักงานเก่า        
  •  เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานใหม่ๆ ในการทำงาน
  •  เพื่อพัฒนาสิ่งที่พนักงานได้เรียนรู้นั้นให้สามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานได้

ระบบการควบคุมคุณภาพ

        บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานของงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ โดยผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์ของงานบริการ มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อม ที่จะดูแลบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมายสู่คุณภาพและมาตรฐานของงานได้ โดยมีระบบดังนี้
  • ระบบการตรวจสอบงานประจำวัน โดยหัวหน้าหน่วยงาน
  • ระบบการตรจสอบงานประจำเดือน โดยผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
ชุดฟอร์มทำงานของพนักงาน